Tri štvrtiny učiteľov zvažujú kvôli stresu zmenu povolania.

Učitelia zažívajú na školách denne vysokú hladinu stresu. Potvrdzujú to výsledky online prieskumu*, v ktorom odpovedalo viac ako 300 učiteľov z celého Slovenska. Až 42 % z nich považuje prežívanú úroveň stresu za vysokú až extrémnu. Takmer tri štvrtiny učiteľov niekedy zvažujú z dôvodu vysokého stresu zmenu povolania. Prieskum uskutočnila v júni 2023 spoločnosť WocaBee, s.r.o., ktorá sa dlhodobo venuje podpore škôl a učiteľov najmä v oblasti výučby cudzích jazykov.

„Prostredníctvom našej aplikácie WocaBee sme v dennom kontakte s učiteľmi a uvedomujeme si, že ich povolanie je veľmi stresujúce. Rozhodli sme sa zmapovať, ako intenzívne učitelia stres prežívajú a zároveň lepšie pochopiť oblasti, ktoré sú pre nich najviac problematické,“ vysvetľuje pozadie prieskumu Michal Ošvát, CEO spoločnosti WocaBee.

WocaBee dlhodobo podporuje školy a učiteľov prostredníctvom modernizácie vyučovania, bezplatných vzdelávacích aktivít, ako aj konkrétnou pomocou počas pandémie či pri integrácii žiakov z Ukrajiny. „Na kvalite vzdelávania nám úprimne záleží a tému stresu považujeme dlhodobo za veľmi akútnu. Aj týmto prieskumom ju chceme dostať viac do povedomia verejnosti a zároveň ponúknuť učiteľom cielenú podporu,“ dodáva M. Ošvát.

Problémom je správanie aj motivácia

Podľa výsledkov prieskumu učitelia pociťujú stres najmä v triedach. Až 75 % opýtaných učiteľov uviedlo, že je pre nich stresujúce neprispôsobivé alebo problematické správanie žiakov. O nízkej motivácii žiakov k učeniu ako o ďalšom zo stresových faktorov hovorí 63 % učiteľov zapojených do prieskumu.

Veľkým problémom sú aj rôznorodé triedy, v ktorých sa musia učitelia venovať žiakom s rôznymi poruchami učenia spolu napríklad s nadanými žiakmi. Tieto náročné situácie sú stresujúce pre takmer 64 % z oslovených učiteľov. 

Nedocenení učitelia a nároční rodičia

Viac ako polovica slovenských učiteľov však považuje za stresujúce aj nedocenené sociálne postavenie učiteľa. Nasleduje časový stres (43 %) a komunikácia s rodičmi (40 %). 

„V otvorených odpovediach v prieskume učitelia žiaľ často opakovali nedostatok rešpektu či dokonca nezáujem o školské povinnosti detí zo strany rodičov. Mnohí hovorili o celkovo rastúcich požiadavkách na prácu učiteľa, ktoré vytvárajú mimoriadny tlak,“ hovorí Michal Ošvát.

So stresom aktívne nepracujú

Od stresujúceho povolania sa väčšina učiteľov snaží odpútať najmä tým, že sa vo voľnom čase venuje rodine alebo koníčkom. Iba 14 %  učiteľov pracuje so stresom aktívne a viac ako 11 % sa odbúravaniu stresu nevenuje vôbec.

Práve v tejto oblasti vidíme priestor na podporu učiteľov. Ako prvý krok sme v júni uskutočnili odborný webinár pre školy na tému psychohygieny a mentálnej odolnosti. Zaregistrovalo sa naň takmer 2000 učiteľov a zo spätnej väzby je zrejmé, že je veľký záujem o pokračovanie,“ dodáva M. Ošvát.

Spoločnosť WocaBee realizovala rovnaký prieskum aj medzi učiteľmi v Českej republike. U našich susedov dopadli výsledky o niečo pozitívnejšie. Kým u nás vysokú až extrémnu mieru stresu pociťuje 42 % oslovených učiteľov, v Českej republike to je 34 %. Zmenu povolania z dôvodu stresu zvažuje 68 % učiteľov zapojených do prieskumu v ČR, na Slovensku to je až 74 %.

Mierny rozdiel je aj v uvádzaných zdrojoch stresu. V oboch krajinách je to na prvých miestach súbor faktorov týkajúci sa žiakov a za ním nasleduje časový stres. V Českej republike však uvádza nedocenené postavenie učiteľa ako faktor stresu „iba“ 36 % učiteľov, na Slovensku až 51 %. 

*Prieskum realizovala spoločnosť WocaBee, s.r.o. formou anonymného online dotazníka v júni 2023. V Slovenskej republike sa do prieskumu zapojilo 319 učiteľov, v Českej republike 390 učiteľov.