Pomáhame školám. Aplikácia WocaBee je teraz dostupná bezplatne.

Aktuálne nútené voľno na školách prináša mnoho výziev do oblasti vzdelávania. Pomocnú ruku v tejto situácii podáva aj autor aplikácie na učenie cudzích slovíčok WocaBee. Aplikáciu dáva k dispozícii všetkým školám a vzdelávacím zariadeniam na Slovensku bezplatne počas celého obdobia zatvorenia škôl plus ďalšie dva týždne po obnovení výučby na školách. Žiaci tak môžu pokračovať v učení cudzích jazykov bezpečne z pohodlia domova. Školy a učitelia, ktorí chcú ponúknutú pomoc využiť, môžu bezplatne objednať skúšobnú verziu aplikácie pre svoje triedy na webe www.wocabee.app Aplikácia je vhodná pre žiakov od 3. ročníka základných škôl až po vysokoškolákov.

Webová aplikácia WocaBee funguje online na akomkoľvek zariadení – mobil, tablet alebo počítač. Jej používanie je veľmi jednoduché pre učiteľov aj žiakov. Učiteľ zadáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré si žiaci precvičujú za domácu úlohu v pohodlí domova. Aplikácia zároveň umožňuje priamu komunikáciu učiteľa smerom k žiakom, čo môže byť v tomto období takisto užitočné. Učiteľ môže naplánovať online test, ktorý aplikácia automaticky vyhodnotí, prípadne spustiť hru pre jednotlivcov aj skupiny.

Autorom aplikácie je slovenský programátor Michal Ošvát, ktorý hovorí: „So školami a pedagógmi spolupracujeme veľmi tesne každý deň a uvedomujeme si, v akej náročnej situácii sa momentálne nachádzajú. V prípade cudzích jazykov môže prerušenie vyučovania na dlhšie obdobie znamenať veľký prepad vedomostí u žiakov. Rozhodli sme sa preto v rámci našich možností pomôcť a poskytnúť aplikáciu WocaBee všetkým školám počas núteného voľna a ešte ďalších dvoch týždňov bezplatne.“ 

Ponuku na bezplatné využitie aplikácie už od oznámenia o zatvorení škôl využilo 1244 tried pre 20.600 žiakov z celého Slovenska. „Máme ešte voľné kapacity, ktoré radi ponúkneme ďalším školám, ktoré v priebehu piatka nestihli na túto možnosť zareagovať. Veríme, že takto aspoň malou trochou prispejeme k lepšiemu zvládnutiu náročného obdobia, ktoré máme pred sebou,“ dodáva M. Ošvát. 

Komentovanie príspevku je deaktivované.