Jazyková súťaž pod záštitou Ministerstva školstva je vo finále

Student.

Medzinárodná súťaž v učení cudzích slovíčok pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát je vo finále. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školsva, vedy, výskumu a športu SR v online aplikácii na učenie slovíčok WocaBee. Do tretieho ročníka šampionátu sa zapojilo rekordných takmer 60 000 žiakov a súťažia v ňom triedy zo základných a stredných škôl na celom Slovensku. Po okresných a krajských kolách, ktoré sa skončili v piatok 12. novembra, súťažia víťazné triedy z jednotlivých krajov od 17. do 24. novembra v celoslovenskom kole súťaže. Každý zo 111 žiakov z najlepších tried sa doteraz v súťaži naučilo v priemere 267 slovíčok. Víťazná trieda bude reprezentovať Slovensko v záverečnom česko-slovenskom finále v decembri.

Jazyková súťaž v učení cudzích slovíčok v aplikácii WocaBee prebieha na slovenských aj českých školách už po tretí krát. V súťaži sa hodnotí usilovnosť v učení sa novej slovnej zásoby, o ktorej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. V jednotlivých kolách súťaže víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. Trieda tak súťaží ako tím a v šampionáte si na rozdiel od iných školských súťaží svoje vedomosti zlepšujú všetci žiaci v triede.

Do celoslovenského kola Jazykového WocaBee šampionátu postúpilo 111 žiakov z 8 najlepších tried z každého kraja. V priemere sa každý z týchto žiakov doteraz počas súťaže naučil 267 slovíčok, čo je za necelý mesiac od štartu šampionátu obdivuhodný výkon. Okrem súťaže tried boli vyhodnotené aj výkony jednotlivcov. V krajskom kole sa najlepšie umiestnila žiačka     Nelka J. zo ZŠ Pribinova v Trebišove, ktorá za 10 dní získala neuveriteľných 210 tisíc  WocaPoints. 

Úroveň tretieho ročníka Jazykového WocaBee šampionátu sa aj vďaka podpore Ministerstva školstva opäť zvýšila a na motivácii žiakov sa to jednoznačne odráža. Celoslovenské kolo máme ešte len pred sebou a počet slovíčok, ktoré sa najlepšie triedy z krajov doteraz v súťaži naučili, sa už približuje výsledkom víťazov z minulého roka,“  hovorí Michal Ošvát, organizátor súťaže a autor aplikácie WocaBee. „Doteraz sme v súťaži rozdali 261 ocenení triedam na prvých troch priečkach v jednotlivých kolách súťaže. Pevne veríme, že sme súťažou motivovali nielen víťazov, ale aj všetkých zapojených žiakov k učeniu cudzích jazykov, ktoré sú pre ich budúcnosť tak veľmi dôležité.“

Celoslovenské kolo súťaže Jazykový WocaBee šampionát prebieha v termíne 17. – 24. 11. 2021. Víťazi celoslovenského kola sa na začiatku decembra virtuálne „stretnú“ v bonusovom česko-slovenskom finále s najlepšími z Českej republiky. Doterajšie kompletné výsledky súťaže sú dostupné na   https://www.wocabee.app/sutaz/.

Jazykový WocaBee šampionát na Slovensku podporili:

Hlavní partneri: HAPPY, LangBee, Mixit

Partneri: Alza.sk, Anton Toma, Dedoles, Inspio, Martinus, Vydavateľstvo FLP

Mediálni partneri: rodinka.sk, skolske.sk, vskolstve.sk a TOUCHIT