Školy môžu na integráciu detí z Ukrajiny bezplatne využívať aplikáciu WocaBee

Všetky školy na Slovensku, ktoré prijali deti z Ukrajiny, môžu na ich integráciu do školského vyučovania bezplatne využiť aplikáciu na učenie cudzích jazykov WocaBee. Prostredníctvom aplikácie ich môžu učiť slovenský jazyk efektívnym a moderným spôsobom, a tak ich rýchlejšie zaradiť do vyučovacieho procesu aj do bežného života. Používanie aplikácie WocaBee je vhodné pre všetky typy škôl, pre deti od 7 rokov až po maturantov. 

Aplikácia WocaBee (čít. vokebí) na učenie slovíčok sa na slovenských školách používa na výučbu cudzích jazykov od roku 2018. Skúsenosti s týmto efektívnym a motivujúcim spôsobom vyučovania jazykov majú už desaťtisíce žiakov a tisícky učiteľov na celom Slovensku aj v zahraničí. 

Autor aplikácie WocaBee Ing. Michal Ošvát sa v súvislosti s aktuálnou utečeneckou krízou rozhodol umožniť bezplatné používanie aplikácie aj pre žiakov z Ukrajiny a pomôcť učiteľom naučiť ich efektívne slovenský jazyk. 

Podobne, ako sme pomohli školám počas prvej vlny koronakrízy a poskytli sme našu aplikáciu školám bezplatne, s pomocou sme neváhali ani v tejto náročnej situácii,“ hovorí M. Ošvát. „Školy sme o možnosti využiť WocaBee bezplatne pre žiakov z Ukrajiny informovali prvý krát v pondelok 28. marca. K dnešnému dňu ju začalo využívať takmer 3000 ukrajinských detí.“

Ako aplikácia funguje

Webová aplikácia WocaBee je dostupná online bez nutnosti inštalácie na akomkoľvek zariadení (mobil, tablet, počítač). Učiteľ zadáva do aplikácie balíčky slovíčok, ktoré si žiaci následne precvičujú s použitím 8 rôznych sofistikovaných metód. Aplikácia využíva umelú inteligenciu, ktorá žiakovi precvičovanie individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí najčastejšie chyby.  WocaBee dokáže slovíčka aj prečítať, či overiť u žiaka výslovnosť. Pre žiakov je takáto forma učenia veľmi motivujúca a tak aj efektívna.

Ako postupovať

Ak chce učiteľ využiť WocaBee na učenie slovenského jazyka pre žiakov z Ukrajiny, na web stránke www.wocabee.app zadá objednávku bezplatnej skúšobnej verzie aplikácie. Pri objednávke uvedie materinský jazyk ukrajinský a cudzí jazyk slovenský. Takto zadaná objednávka bude automaticky platná do konca školského roka 2021/2022. Všetky inštrukcie v slovenskom aj ukrajinskom jazyku následne učiteľ obdrží e-mailom. Viac informácií o postupe sú pre učiteľov dostupné TU.

V prípade záujmu sa učitelia môžu zúčastniť online školenia o používaní aplikácie WocaBee, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31.3.2022 o 18.00 hod. Školenie bude dostupné aj zo záznamu. Zaregistrovať sa je možné do 31.3. do 16.00 hod na tomto linku:

https://wocabee.app/app/edu/2022-03-31/?lang=SK

Komentovanie príspevku je deaktivované.