Slovenskí a českí žiaci si zmerali sily v učení cudzích jazykov

Slovenskí žiaci su v učení cudzích jazykov zrejme motivovanejší ako žiaci z Česka. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej jazykovej súťaže, ktorá sa uskutočnila počas novembra a decembra online na Slovensku aj v Českej republike. Absolútnymi víťazmi záverečného česko-slovenského finále sa v konkurencii 45.000 študentov z oboch krajín stali žiaci 3.B zo Základnej školy Pribinova v Trebišove. Počas trvania súťaže sa šikovní tretiaci naučili približne 350 nových slovíčok a učeniu jazykov sa v závere súťaže venovali niekoľko hodín denne.

Jazyková súťaž Jesenný WocaBee šampionát sa na slovenských školách uskutočnila už druhý krát. Súťažilo sa online v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee a šampionátu sa zúčastnili študenti všetkých cudzích jazykov od 3. ročníka ZŠ až po maturantov. Kritériom hodnotenia v súťaži nie sú konkrétne vedomosti, ale motivácia učiť sa a precvičovať slovíčka a frázy z cudzieho jazyka. Za precvičovanie žiaci získavajú body, tzv. WocaPoints – čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú a viac sa naučia. V okresných, krajských aj celoštátnych kolách šampionátu, ktorý odštartoval na začiatku novembra tak zvíťazila trieda, ktorá získala najvyšší denný priemerný počet WocaPoints na žiaka. Celkový priebeh súťaže a aj výsledky česko-slovenského finále naznačujú rozdiely v prístupe k učeniu sa jazykov v oboch krajinách.

Skutočne sa zdá, že slovenskí žiaci môžu byť v učení cudzích jazykov motivovanejší. Ukázali to už výsledky krajských aj celoštátnych kôl v oboch krajinách, kedy slovenskí žiaci dosiahli výrazne vyšší denný priemer WocaPoints. Znamená to, že slovíčka precvičovali usilovnejšie. Len na porovnanie – víťazi celoštátneho kola v Českej republike dosiahli približne taký výsledok, ktorý by na Slovensku nestačil ani na zisk 4. miesta. A v česko-slovenskom finále dosiahli tretiaci z Trebišova viac ako štvornásobne lepší priemer ako finalisti z Česka,“ hovorí organizátor súťaže a autor aplikácie WocaBee, programátor Michal Ošvát.  

„Pilotný ročník súťaže WocaBee šampionát sme v minulom roku organizovali v každej krajine samostatne. V tomto roku sme sa rozhodli obe súťaže prepojiť a ukázalo sa to ako dobrý nápad. Žiaci boli ešte motivovanejší a celková úroveň súťaže išla výrazne vyššie,“ dodáva M. Ošvát.

Absolútnymi víťazmi česko-slovenského finále súťaže sa s veľkým predstihom stali žiaci 3.B zo Základnej školy Pribinova v Trebišove. Vo finále dosiahli denný priemer 11075 WocaPoints na žiaka, čo znamená zlepšenie oproti výsledku celoslovenského kola o viac ako tretinu. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní znamená zisk približne 2 WocaPoints. Každý žiak z víťaznej triedy tak vo finále precvičoval slovíčka niekoľko hodín denne. Celkovo sa ich víťazi z Trebišova počas trvania súťaže naučili približne 350, čo je na tretiakov skutočne obdivuhodný výkon.

Komentovanie príspevku je deaktivované.