Štartujeme WocaBee šampionát v Česku

Od marca štartuje na českých školách nová celonárodná súťaž v učení cudzích jazykov. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si chcú interaktívnou formou zlepšiť znalosti z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Súťaž sa uskutoční netradične – vo webovej aplikácii WocaBee, ktorá už druhý školský rok pomáha učiteľom s výučbou cudzích jazykov na školách. Kritériom hodnotenia zároveň nebudú konkrétne jazykové výsledky, ale usilovnosť žiakov v zlepšovaní vedomostí. Do pilotného ročníka súťaže sa zapojili tisícky žiakov, ktorí sa jazyky učili aj v čase, kedy sa inak „nudia“.  

WocaBee je inovatívna aplikácia na zefektívnenie učenia slovíčok všetkých cudzích jazykov určená pre školy. Na českých školách sa používa už druhý školský rok, a doteraz ju vo vyučovaní vyskúšalo viac ako 30.000 žiakov a 1300 učiteľov v Českej republike aj v zahraničí. Jej používanie je veľmi jednoduché – učiteľ priebežne zadáva do aplikácie balíky slovíčok a fráz, ktoré sa majú žiaci naučiť a doma precvičovať. Programátor Michal Ošvát, ktorý je autorom aplikácie hovorí: „Učitelia nám spontánne píšu, že aplikácia spôsobila na ich škole „absolútny boom“, a že žiaci medzi sebou súťažia v precvičovaní slovíčok „ako o život“, čím si zlepšujú aj známky. Od žiakov sa zasa dozvedáme, že WocaBee je „najlepšia appka na svete“, alebo že sú „konečne závislí na niečom dobrom“

V druhom polroku organizuje WocaBee pre školy netradičnú súťaž, v ktorej môžu súťažiť študenti akéhokoľvek cudzieho jazyka – Jarný WocaBee šampionát. Kritériom hodnotenia sú tzv. WocaPoints, teda body, ktoré žiaci získavajú v aplikácii za precvičovanie slovíčok. „Žiakov v súťaži nebudeme hodnotiť podľa konkrétnych vedomostí.  Nie je to našou úlohou a zároveň by to ani nebolo možné, keďže WocaBee je určená pre všetky cudzie jazyky a rôzne vekové kategórie. Hodnotíme ale usilovnosť v precvičovaní slovíčok, ktorá v konečnom dôsledku znamená zlepšenie vedomostí a známok,“ vysvetľuje Michal Ošvát. Súťaž sa uskutoční v troch kolách a v rámci každého kola sa vyhodnotia triedy, ktoré dosiahnu najvyšší priemer WocaPoints na žiaka. Okresné kolo súťaže štartuje prihláškou do polovice marca, víťazi postúpia v apríli do krajských kôl, a 14 krajských šampiónov sa v máji stretne v celonárodnom finále. Všetko sa uskutoční samozrejme online, priamo v aplikácii, a na víťazné triedy, žiakov aj školu čakajú zaujímavé ceny.  

Ak chcú školy svojich žiakov do súťaže zapojiť, stačí objednať skúšobnú verziu aplikácie na www.wocabee.app do 17. marca a zadať žiakom aspoň dva balíky slovíčok. Trieda je tak automaticky v súťaži, žiakom stačí na zaradenie do súťaže splniť aspoň dva balíky slovíčok na domáciu úlohu. 

Súťaž motivuje k učeniu

Pilotný ročník WocaBee šampionátu sa v prvom polroku uskutočnil na slovenských školách. Zapojilo sa do neho takmer 8000 žiakov z 552 tried. Víťazmi sa stali piataci zo Skalice, ktorí svojim úsilím porazili starších žiakov aj gymnazistov. Vo finále každý z nich denne v zodpovedal približne 600 otázok a učeniu jazyka sa venovali aj 4 hodiny denne. Podľa žiakov však učenie v aplikácii nie je povinnosť, ale zábava. Učeniu slovíčok sa vraj venujú kedykoľvek počas dňa, a vyplnia tak aj momenty, kedy by sa inak nudili.

Ak sa učiteľom výučba s WocaBee osvedčí, môžu si ju po uplynutí skúšobnej verzie objednať na dlhšie obdobie. Pre školy aj učiteľov je aplikácia zadarmo, cena pre žiakov je od 25 CZK na mesiac pre 1 cudzí jazyk.