Piataci zo Skalice porazili v jazykovej súťaži aj gymnazistov

Žiaci triedy 5.A zo Základnej školy so športovým zameraním na Mallého 2 v Skalici sa stali víťazmi celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov. Súťaž odštartovala na slovenských základných a stredných školách v októbri minulého roku, a po okresných a krajských kolách spoznala celkových víťazov na začiatku januára. Žiaci súťažili vo všetkých cudzích jazykoch a výhradne online. Kritériom hodnotenia bola usilovnosť žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. Piataci zo Skalice boli najmladšími účastníkmi celoslovenského kola a porazili starších žiakov aj gymnazistov z ostatných krajov. Vo finále každý z nich denne zodpovedal približne 600 testových otázok a učeniu jazyka sa venovali aj 4 hodiny denne. Žiakom prišiel k víťazstvu dnes osobne zablahoželať predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič a primátorka mesta Skalica Ing. Anna Mierna.

Súťaž Jesenný WocaBee šampionát sa na slovenských školách uskutočnila po prvýkrát. Celkovo sa do nej zapojilo takmer 8000 žiakov z 552 tried z celého Slovenska. Šampionát sa uskutočnil výhradne online, vo webovej aplikácii WocaBee, ktorá už druhý školský rok pomáha žiakom a učiteľom s učením cudzích jazykov na školách. 

Aplikácia funguje jednoducho – učiteľ priebežne zadáva do aplikácie balíky slovíčok a fráz, ktoré sa majú žiaci naučiť a doma precvičovať. Za precvičovanie slovíčok získavajú body, tzv. WocaPoints – čím viac precvičujú, tým viac bodov získajú. V súťaži tak víťazili triedy, ktoré v jednotlivých kolách súťaže získali najvyšší priemerný počet WocaPoints na žiaka. Žiaci 5.A. na ZŠ Mallého 2 v Skalici pod vedením svojho učiteľa RNDr. Jozefa Kollára dosiahli vo finále denný priemer 1270 bodov. To pre každého žiaka znamenalo približne 600 precvičení slovnej zásoby denne. Ako hovorí najusilovnejší žiak z triedy Jakub Marko, kvôli súťaži sa učeniu cudzieho jazyka venoval denne 3 až 4 hodiny mimo bežného vyučovania. Jakubko aj so spolužiakmi však jednohlasne tvrdia, že učenie v aplikácii nie je povinnosť, ale zábava.

Riaditeľ ZŠ Mallého v Skalici Mgr. Peter Martinovský hovorí: „Nesmierne ma teší, že naši žiaci nie sú „len“ šikovní a zdatní športovci, ale vynikajú aj v ostatných predmetoch, ktoré sú pre ich budúcnosť dôležité. Sme veľmi radi, že naši učitelia iniciatívne prinášajú do procesu výučby moderné učebné metódy a efektívne pomôcky. Víťazstvo v celoslovenskej súťaži Jesenný WocaBee šampionát a ocenenie zo strany samosprávneho kraja aj vedenia mesta je pre celú školu obrovským povzbudením do ďalšej spoločnej práce.“ 

Autorom aplikácie WocaBee, ktorá sa na školách na celom Slovensku aj v zahraničí používa už druhý školský rok, je mladý slovenský programátor Michal Ošvát. Aplikáciu vyvinul v spolupráci s pedagógmi priamo na školách a hneď po jej uvedení si získala priazeň žiakov aj samotných učiteľov. „Za prvý školský rok WocaBee vyskúšali už desaťtisíce žiakov zo Slovenska aj z ďalších krajín a aplikácia od nich získala hodnotenie 5 z 5-tich hviezdičiek. Učitelia nám spontánne píšu, že aplikácia spôsobila na školách  absolútny boom, že žiaci medzi sebou súťažia v precvičovaní slovíčok „ako o život“ a zlepšujú si známky. Teším sa, že snaha o víťazstvo v šampionáte bola pre všetkých veľkou motiváciou. Víťazmi v súťaži sú však všetci usilovní žiaci, ktorí sa vďaka aplikácii zlepšili v cudzom jazyku.“