Jazykový WocaBee šampionát už brzy!

V tomto školním roce se uskuteční už čtvrtý ročník celorepublikové soutěže Jazykový WocaBee šampionát pro školy, ktorého hlavní myšlenkou je motivovat mladé lidi k učení cizích jazyků. Přihlašování do soutěže začíná 3. října, okresní kola šampionátu pak odstartují 19. října!

Soutěž, ve které se zlepšují všichni

Jazykový WocaBee šampionát je soutěž v učení se nové slovní zásoby, určená pro všechny základní a střední školy v Česku. Probíhá výhradně online v aplikaci WocaBee na učení cizích slovíček pro školy. Kritériem hodnocení v soutěži je snaha a motivace žáků, o kterých vypovídají body získané za procvičování slovíček v aplikaci, tzv. WocaPoints. Vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. V šampionátu tak třída soutěží jako tým a v jazycích se zlepšují všichni žáci.

Desetitisíce žáků ze dvou zemí

Soutěž organizuje od roku 2019 společnost WocaBee, s.r.o, poskytovatel aplikace WocaBee pro školy. V minulém školním roce se do šampionátu celkem zapojilo 60 000 žáků 
z 3 671 tříd základních a středních škol, v tomto roce organizátoři předpokládají další nárůst. Soutěž probíhá ve třech kolech – v okresním, krajském a celorepublikovém. Od roku 2020 je soutěž propojená se šampionátem ve Slovenské republice prostřednictvím závěrečného česko-slovenského finále.

Stovky slovíček, které žáci nezapomenou

Hlavní myšlenkou soutěže Jazykový WocaBee šampionát je motivace žáků k učení cizích jazyků. Během trvání soutěže se naučí desítky i stovky nových slovíček, které posunou jejich jazykové vědomosti na vyšší úroveň. Procvičování slovíček s WocaBee nevnímají jako učení, ale především jako hru. Jak se vyjádřil jeden ze žáků, který aplikaci pravidelně používá: „Konečně jsem závislý na něčem dobrém.“ 

Modernizace školy jako hlavní myšlenka

V každém kole soutěže získávají žáci, učitelé i školy motivující ceny, a všechny zapojené školy mohou vyhrát také ve slosování. V tomto školním roce budou školy soutěžit o skutečně motivující hlavní cenu. „Tento rok jsme se rozhodli podpořit myšlenku, která je WocaBee velmi blízká – modernizaci jazykového vyučování a školství jako takového. Hlavní cenou ve slosování pro školy bude tedy příspěvek na modernizaci vyučování, který se bude skládat z více složek. Více zatím nebudeme prozrazovat, všechny podmínky se školy dozví již brzy,“ říká Michal Ošvát, organizátor soutěže a CEO společnosti WocaBee. 

Ceny do soutěže jsou motivující i díky produktovým partnerům, mezi které zatím v tomto roce patří LangBee, Inspio, ESET, Alza, Dedoles, Martinus a Vydavateľstvo Enigma.

Prezentace v médiích

Zajímavou motivací pro třídy a školy je i prezentace výsledků na regionální i celorepublikové úrovni. Jazykový WocaBee šampionát se dlouhodobě těší zájmu médií, a prezentaci vítězných škol podporují jak mediální partneři projektu WocaBee tak i partneři samotného šampionátu. Pro tento školní rok se mezi ně zařadili: Řízení školy, Týdeník školství, Učitelské noviny, all4fun.cz. Do vyhodnocení soutěže se pravidelně zapojují i zástupci místních a regionálních samospráv.

Účast v soutěži je bezplatná

Do soutěže Jazykový WocaBee šampionát se mohou bezplatně zapojit všechny základní a střední školy v Česku. Přihlašování do čtvrtého ročníku soutěže startuje 3. října a je velmi jednoduché – stačí si objednat bezplatnou měsíční zkušební verzi aplikace WocaBee na www.wocabee.app.

Do začátku soutěže 19. října mají třídy prostor se s aplikací seznámit a vyzkoušet si procvičování slovíček. Při postupu do krajského a celorepublikového kola se vítězným třídám platnost bezplatné verze automaticky prodlužuje. Do soutěže jsou automaticky zařazeni také všichni aktivní uživatelé aplikace.

Účast v Jazykovém WocaBee šampionátu je pro žáky a školy určitě správným krokem. Posune jejich motivaci učit se cizí jazyk na vyšší úroveň a vyzkoušejí si učení jazyka moderním, inovativním způsobem. Více informací již brzy na www.wocabee.app/soutez

Komentáře jsou deaktivovány.