WocaBee do každého okresu aj wellness pre učiteľa. To sú ceny veľkonočnej jazykovej súťaže pre školy.

Učitelia cudzích jazykov sa môžu do 27. marca 2024 so svojimi žiakmi zapojiť do celoslovenskej jazykovej súťaže pre školy. V súťaži môže získať jedna škola v každom okrese inovatívnu aplikáciu na učenie slovíčok WocaBee bezplatne až do konca letných prázdnin. Pre učiteľov je pripravený aj zaslúžený wellness pobyt.

Medzi ďalšími cenami pre žiakov a učiteľov vo veľkonočnej súťaži s WocaBee sú notebooky, tablety, e-kolobežka či mobilné telefóny. Učitelia tak vďaka súťaži dokážu žiakov motivovať k učeniu a zároveň vyskúšať výhody inovatívnej jazykovej výučby.

Učenie, ktoré baví

Aplikáciu WocaBee na učenie cudzích slovíčok pre školy doteraz s úspechom vyskúšalo už viac ako 400 tisíc žiakov a učiteľov v 10-tich európskych krajinách. Až 98 % učiteľov potvrdzuje, že žiaci si s WocaBee viditeľne zlepšujú svoje jazykové vedomosti. Podobne sa v nedávnom prieskume vyjadrili žiaci – až 97 % z nich tvrdí, že vďaka WocaBee majú lepšiu slovnú zásobu.

Pozitívne skúsenosti s WocaBee potvrdzuje aj Bc. Lenka Chalupská, učiteľka nemeckého jazyka: „S WocaBee sa učia aj žiaci, ktorí boli predtým slabí a nemčina im nič nehovorila. Niektorých z nich aplikácia doslova vystrelila medzi jednotkárov! Tento spôsob výučby žiakov neskutočne baví a tešia sa.“

Pripravte žiakov na Veľkú noc

Do veľkonočnej súťaže s WocaBee môžu učitelia registrovať svoje triedy objednaním bezplatnej skúšobnej verzie aplikácie na 1 mesiac na www.wocabee.app najneskôr 27. marca 2024.

V aplikácii sú pre žiakov pripravené balíčky slovnej zásoby s veľkonočnou tematikou, a to až v 8 cudzích jazykoch. Žiaci si tieto slovíčka v aplikácii hravou formou precvičia a za pomoci umelej inteligencie sa ich kvalitne naučia – vrátane výslovnosti. 

Učitelia tak vyskúšajú výhody modernej výučby cudzích jazykov a zároveň svojich žiakov efektívne pripravia na konverzáciu s témou nadchádzajúcich sviatkov. Môžu vyskúšať aj online písomky, ktorú systém automaticky vyhodnotí, alebo motivačné online hry. 

Jedna škola z okresu

Každý žiak, ktorý si veľkonočný balíček slovíčok v aplikácii WocaBee splní, zaradí seba, učiteľa aj svoju školu do žrebovania o atraktívne ceny, ktoré sa uskutoční v stredu 3. apríla 2024.

Zapojení žiaci môže v žrebovaní získať bezplatné používanie aplikácie pre celú školu na takmer pol roka – až do 31. augusta 2024. Každá takáto licencia aplikácie má hodnotu 6 EUR. Ide tak o výhru v stovkách až tisícoch eur podľa veľkosti školy. Šanca na výhru je vysoká – cenu získa jedna škola v každom okrese.

„Veľkonočnú súťaž sme na školách prvýkrát zorganizovali v minulom školskom roku. Prvých 79 škôl na Slovensku získalo WocaBee pre všetkých svojich žiakov na pol roka bezplatne, a sme veľmi radi, že v tomto školskom roku sa k nim pridajú ďalšie. Vďaka tomu sa budú môcť tisícky žiakov opäť učiť cudzie jazyky moderne a efektívne až do konca letných prázdnin,“  vysvetľuje Michal Ošvát, autor WocaBee a organizátor súťaže.

Ako sa zapojiť

Učiteľ objedná pre svoju triedu bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie na www.wocabee.app. Následne žiakom zadá na precvičovanie balíček veľkonočnej slovnej zásoby, ktorý je v aplikácii predpripravený podľa témy.

Žiaci do súťaže zaradia seba, učiteľa aj školu vtedy, keď si tento veľkonočný balíček slovíčok v aplikácii splnia. Viac informácií o podmienkach súťaže a cenách nájdete tu:  www.wocabee.app/velkanoc

Viac o WocaBee

WocaBee je online aplikácia na učenie slovíčok a fráz pre školy. Je dostupná online bez nutnosti inštalácie a na akomkoľvek zariadení (mobil, tablet, počítač). Aplikácia získala v roku 2022 ocenenie Ministerstva hospodárstva SR Inovatívny čin roka.

Práca s ňou je veľmi jednoduchá – učiteľ zadáva do aplikácie balíčky slovíčok, ktoré si žiaci následne v aplikácii precvičujú. WocaBee využíva umelú inteligenciu, ktorá žiakovi precvičovanie individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí najčastejšie chyby. WocaBee dokáže slovíčka aj prečítať, či overiť u žiaka výslovnosť a ponúka dokonca aj prístup pre rodiča či riaditeľa. 

Do 31. marca 2024 môžu zároveň školy na zakúpenie aplikácie WocaBee získať dotáciu ministerstva školstva s výhodným bonusom 10 % od WocaBee. Viac info na www.wocabee.app/dotacia