Učitelia, viete ako zvládať stres? Prihláste sa na webinár!

Všetci učitelia a zamestnanci v školstve sa môžu v júni zúčastniť bezplatného webinára na tému psychohygieny a mentálnej odolnosti pre pedagógov. Webinár sa uskutoční v ďalšej sérii vzdelávacích podujatí pre učiteľov, ktoré už tretí rok organizuje spoločnosť WocaBee, poskytovateľ inovatívnej aplikácie na učenie slovíčok pre školy. 

S učiteľmi sme prostredníctvom našej aplikácie WocaBee v dennom kontakte. Poznáme výzvy, ktoré ich práca prináša a snažíme sa na ne reagovať inováciami, ako aj témami, ktoré prinášame na webinároch. Téma zvládania stresu je na školách mimoriadne aktuálna,“ hovorí Michal Ošvát, autor aplikácie a CEO WocaBee, s.r.o.

Webinár a prieskum o strese 

Webinár s témou Psychohygiena a mentálna odolnosť pre učiteľov sa uskutoční v utorok 13. júna v čase od 18.00 hod. do 19.30 hod. O tom, ako stresu predchádzať, ako na záťažové situácie efektívne reagovať a ako ich kompenzovať bude hovoriť skúsený kouč a terapeut Mgr. Branislav Hromada. Vo svojej praxi sa venuje aj témam v oblasti výchovy detí a mentálnej odolnosti a má za sebou niekoľko vzdelávacích podujatí pre pedagógov a školské zariadenia. 

Pri príprave webináru bude vychádzať primárne z výsledkov prieskumu, ktorý v týchto dňoch medzi učiteľmi realizuje WocaBee. Cieľom je zmapovať, aké typy stresových situácií učitelia zažívajú najčastejšie. „Z predbežného zisťovania na našich sociálnych sieťach vyplýva, že častými zdrojmi stresu je veľký počet žiakov v triede, správanie a nízka motivácia k učeniu. Často sa však ako stresový faktor objavuje aj nedocenené sociálne postavenie učiteľov,“  konštatuje Michal Ošvát.

Prieskumu sa môžu zúčastniť všetci učitelia do pondelka 12. júna vyplnením tohto krátkeho anonymného dotazníka. Na webinár s touto aktuálnou témou sa môžu zároveň bezplatne zaregistrovať do 13. júna 16.00 hod na tomto linku.

Moderná výučba jazykov

Ďalšie júnové WocaBee webináre sú určené najmä učiteľom cudzích jazykov. Ich spoločnou témou je inovatívna jazyková výučba.  

Webinár  Autentické videomateriály vo výučbe cudzích jazykov s lektorkou Mgr. Lenkou Ježó Garančovskou, PhD. sa uskutoční v utorok 6. júna v čase od 18.00 do 19.30 hod. Skúsená učiteľka nemeckého a slovenského jazyka dlhodobo presadzuje kreatívnu výučbu jazykov bez učebníc s maximálnym využitím autentických materiálov. Učiteľom predstaví aj konkrétne zdroje užitočných videí pre jednotlivé cudzie jazyky.

Vo štvrtok 8. júna v čase od 18.00 do 18.45 hod. sa na webinári ToolBee – online nástroje pre jazykárov učitelia dozvedia viac o novom projekte Michala Ošváta, autora WocaBee. Je ním nový bezplatný portál www.toolbee.app, na ktorom učitelia nájdu niekoľko užitočných online nástrojov na spestrenie hodín a motiváciu žiakov.

Na ToolBee sú v súčasnosti pripravené tri online pomôcky – LanguageCube, NameWheel a TickTock. LanguageCube môžu učitelia využívať ihneď, dva čakajú na spustenie v blízkej dobe a ďalšie budú pribúdať. Registrácia na www.toolbee.appnezaberie viac ako 2 minúty a nástroje sú učiteľom okamžite k dispozícii.

Webináre šité na mieru potrebám pedagógov, nový projekt ToolBee, ako aj inovatívna aplikácia na výučbu cudzích slovíčok WocaBee – to všetko sú projekty Michala Ošváta so spoločnou myšlienkou pomáhať učiteľom a modernizovať jazykovú výučbu s využitím technológií. Pridajte sa k inovatívnym učiteľom aj vy!