Kvalita Jazykového WocaBee šampionátu opäť vzrástla

Pred pár dňami sme vyhodnotili okresné kolá súťaže Jazykový WocaBee šampionát. Sme veľmi radi, že naša súťaž v učení cudzích slovíčok je každý rok pre školy atraktívnejšia. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo rekordných 47 735 žiakov a študentov základných a stredných škôl. Celková účasť v medzinárodnej súťaži Jazykový WocaBee šampionát, ktorú organizujeme paralelne na Slovensku a v Českej republike tak už dokonca presiahla hranicu 90 tisíc žiakov!

Viac ako samotný počet zapojených žiakov a študentov nás však teší fakt, že Jazykový WocaBee šampionát sa stal pre žiakov a študentov skutočnou motiváciou k učeniu cudzích jazykov. Svedčia o tom reakcie učiteľov aj žiakov, ako aj samotné výsledky.

„Od učiteľov dostávame po skončení okresného kola skutočne vynikajúcu spätnú väzbu. Hovoria nám, ako sa do súťaže zapájajú všetci žiaci, ako ich tento nový spôsob učenia dokáže nadchnúť, spokojní sú aj rodičia. A ak získajú aj niektorú z cien v súťaži, ich radosť dokáže doslova „búrať steny školy“,“ hovorí Michal Ošvát, autor aplikácie WocaBee a organizátor súťaže Jazykový WocaBee šampionát.

Spolu s počtom zapojených žiakov rastie aj samotná úroveň súťaže. Z výhercov okresných kôl získalo až 5 tried fantastický výsledok – denný priemer viac ako 2000 WocaPoints na jedného žiaka! Najlepší výsledok získala trieda II.BP z SOŠ Dopravnej v Žiline pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Kubalovej – až 4300 WocaPoints v priemere na jedného žiaka za deň. 

Pre porovnanie – v minulom školskom roku najlepší výsledok v okresnom kole dosiahli žiaci zo ZŠ Pribinova v Trebišove s výsledkom 3702 WocaPoints. Druhý najlepší výsledok v úvodnom kole šampionátu bol pod 2000 WocaPoints. 

Zrejme najviditeľnejšie o rastúcej úrovni súťaže hovoria výsledky súťaže jednotlivcov. Kým v minulom školskom roku stačilo na prvenstvo v rebríčku TOP 100 žiakov v okresnom kole „len“ 141 970 bodov, v tomto roku bol najlepší výsledok až neuveriteľných 241 315 WocaPoints! 

Samozrejme výsledky z okresného kola nehovoria nič o možnosti uspieť v ďalších kolách šampionátu. Šancu na celkové víťazstvo tak má všetkých 79 okresných šampiónov, ktorí aktuálne súperia v krajských kolách súťaže. To vyhodnotíme 10. novembra a na víťazné triedy opäť čakajú motivujúce ceny. 

Srdečne blahoželáme aj vedeniu Základnej školy Štefana Senčíka v Starom Tekove. V žrebovaní zo všetkých účastníkov Jazykového WocaBee šampionátu získal žiak 4. triedy Martin S. pre školu hlavnú cenu – 2000 EUR na modernizáciu školy!Sme veľmi radi, že aj takouto formou môže WocaBee podporiť úroveň (nielen) jazykového vyučovania u nás.