Jazykový WocaBee šampionát už čoskoro!

V tomto školskom roku sa uskutoční už štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Jazykový WocaBee šampionát pre školy. Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej hlavnou myšlienkou je motivovať mladých ľudí k učeniu cudzích jazykov. Prihlasovanie do súťaže začína 3. októbra a okresné kolá šampionátu odštartujú 19. októbra!

Súťaž, v ktorej sa zlepšujú všetci

Jazykový WocaBee šampionát je súťaž v učení sa novej slovnej zásoby určená pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Prebieha výhradne online v aplikácii WocaBee na učenie cudzích slovíčok pre školy. Kritériom hodnotenia v súťaži je usilovnosť a motivácia žiakov, o ktorej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. Víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. V šampionáte tak trieda súťaží ako tím a v jazykoch sa zlepšujú všetci žiaci.

Desaťtisíce žiakov z dvoch krajín

Súťaž organizuje od roku 2019 spoločnosť WocaBee, s.r.o, poskytovateľ aplikácie WocaBee pre školy. V minulom školskom roku sa do šampionátu celkovo zapojilo 60 000 žiakov z 3671 tried základných a stredných škôl, v tomto roku organizátori predpokladajú ďalší nárast. Súťaž prebieha v troch kolách – v okresnom, krajskom a celoslovenskom. Od roku 2020 je súťaž prepojená so šampionátom v Českej republike prostredníctvom záverečného česko-slovenského finále.

Stovky slovíčok, ktoré žiaci nezabudnú

Hlavnou myšlienkou súťaže Jazykový WocaBee šampionát je motivácia žiakov k učeniu cudzích jazykov Počas trvania súťaže sa naučia desiatky, aj stovky nových slovíčok, ktoré posunú ich jazykové vedomosti na vyššiu úroveň. Precvičovanie slovíčok s WocaBee nevnímajú ako učenie, ale najmä ako hru. Ako sa vyjadril jeden zo žiakov, ktorý aplikáciu pravidelne používa: „Konečne som závislý na niečom dobrom.“ 

Modernizácia školy ako hlavná myšlienka

V každom kole súťaže získavajú žiaci, učitelia aj školy motivujúce ceny, a všetky zapojené školy môžu vyhrať aj v žrebovacej súťaži. V tomto školskom roku budú školy súťažiť o skutočne motivujúcu hlavnú cenu. „Tento rok sme sa rozhodli podporiť myšlienku, ktorá je WocaBee veľmi blízka – modernizácia jazykového vyučovania a školstva ako takého. Hlavnou cenou v žrebovaní pre školy bude teda príspevok na modernizáciu vyučovania, ktorý bude pozostávať z viacerých zložiek. Viac zatiaľ nebudeme prezrádzať, všetky podmienky sa školy dozvedia už čoskoro,“ hovorí Michal Ošvát, organizátor súťaže a CEO spoločnosti WocaBee. 

Ceny do súťaže sú motivujúce aj vďaka produktovým partnerom, medzi ktorých v tomto roku patria LangBee, Inspio, ESET, Alza, Dedoles, Martinus a Vydavateľstvo Enigma.

Prezentácia v médiách

Zaujímavou motiváciou pre triedy a školy je aj prezentácia výsledkov na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Jazykový WocaBee šampionát sa dlhodobo teší záujmu médií a prezentáciu víťazných škôl podporujú aj mediálni partneri projektu WocaBee a samotného šampionátu. Pre tento školský rok sa medzi nich zatiaľ zaradili: PRAVDA, televízia TA3, rodinka.sk, skolske.sk a TouchIT. Do vyhodnotenia súťaže sa pravidelne zapájajú aj zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv.

Účasť v súťaži je bezplatná

Do súťaže Jazykový WocaBee šampionát sa môžu bezplatne zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku. Prihlasovanie do štvrtého ročníka súťaže štartuje 3. októbra a je veľmi jednoduché – stačí si objednať bezplatnú mesačnú skúšobnú verziu aplikácie WocaBee na www.wocabee.app.

Do začiatku súťaže 19. októbra majú triedy priestor sa s aplikáciou oboznámiť a vyskúšať si precvičovanie slovíčok. Pri postupe do krajského a celoslovenského kola sa víťazným triedam platnosť bezplatnej verzie automaticky predlžuje. Do súťaže sú automaticky zaradení aj všetci aktívni používatelia aplikácie.

Účasť v Jazykovom WocaBee šampionáte je pre žiakov a školy určite správnym krokom. Posunie ich motiváciu učiť sa cudzí jazyk na vyššiu úroveň a vyskúšajú si učenie jazyka moderným, inovatívnym spôsobom. Viac informácií už čoskoro na www.wocabee.app/sutaz.