Ministerstvo školstva udelilo záštitu nášmu jazykovému šampionátu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pridelilo v októbri záštitu tretiemu ročníku medzinárodnej online jazykovej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž je určená pre všetky základné a stredné školy na Slovensku a uskutoční sa v aplikácii na učenie cudzích slovíčok pre školy WocaBee. Kritériom hodnotenia v súťaži je motivácia žiakov učiť sa novú slovnú zásobu a triedy v nej súťažia ako tím. Víťazná trieda z celoslovenského kola si v záverečnom finále zmeria sily v učení cudzích jazykov z najlepšími z Českej republiky. Pred rokom sa do súťaže zapojilo 45 tisíc žiakov z oboch krajín, v tomto roku organizátori očakávajú takmer dvojnásobnú účasť. 

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát v učení cudzích slovíčok sa na Slovensku uskutoční už po tretí krát. Zapojiť sa do nej môžu žiaci všetkých ročníkov základných a stredných škôl, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk. Kritériom hodnotenia v súťaži nie sú konkrétne vedomosti, ale usilovnosť v učení sa slovnej zásoby. O tej hovoria body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii WocaBee, tzv. WocaPoints. Čím viac žiaci slovíčka precvičujú, tým viac sa aj naučia. 

V jednotlivých kolách súťaže víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. Trieda tak súťaží ako tím a v šampionáte si na rozdiel od iných školských súťaží svoje vedomosti zlepšujú všetci žiaci v triede.

Sme veľmi radi, že v tomto školskom roku môžeme Jazykový WocaBee šampionát na Slovensku organizovať pod záštitou Ministerstva školstva SR. Veríme, že to bude ďalšia motivácia pre školy zapojiť sa a zlepšiť svojim žiakom jazykové vedomosti. Napríklad minuloroční celoslovenskí víťazi, tretiaci z Trebišova, sa počas šampionátu v aplikácii naučili až 350 nových slovíčok, čo bol vzhľadom k ich veku naozaj skvelý výkon,“ hovorí Michal Ošvát, organizátor súťaže a autor aplikácie.

Zapojenie škôl do Jazykového WocaBee šampionátu každoročne rastie. Kým v prvom ročníku súťažilo v učení jazykov približne 8000 slovenských žiakov, v minulom školskom roku bola celková účasť v súťaži až 45 000 žiakov. V tomto roku očakávajú organizátori súťaže účasť na úrovni až 70-80 000 žiakov.

Školy a učitelia  môžu žiakov prihlásiť do súťaže Jazykový WocaBee šampionát do 18. októbra 2021. Prihlasovanie je veľmi jednoduché – stačí na stránke organizátora www.wocabee.app  objednať bezplatnú mesačnú verziu aplikácie. Do žrebovania o hodnotné ceny sú zaradené všetky triedy, ktoré splnia veľmi jednoduché podmienky.

Čo sa týka hlavnej súťaže, okresné kolá sa uskutočnia v termíne 20.-29. októbra. Víťazi okresov postúpia na začiatku novembra do krajských kôl a krajskí šampióni sa stretnú v celoslovenskom kole v druhej polovici novembra. Od minulého školského roka sa Jazykový WocaBee šampionát stal medzinárodnou súťažou. Víťazi celoslovenského kola sa tak na začiatku decembra virtuálne „stretnú“ v bonusovom česko-slovenskom finále. 

Na všetkých účastníkov Jazykového WocaBee šampionátu čaká 1.11.2021 žrebovanie o atraktívne ceny a  pre víťazné triedy v jednotlivých kolách  sú pripravené zaujímavé odmeny od organizátorov aj partnerov súťaže. Viac informácií o cenách a podmienkach súťaže sú dostupné na: https://www.wocabee.app/sutaz/.