Prinášame odpovede na náročné témy

Spoločnosť WocaBee, poskytovateľ inovatívnej aplikácie na učenie cudzích slovíčok, pokračuje budúci týždeň  vo svojich vzdelávacích webinároch pre učiteľov cudzích jazykov. Po prvej úspešnej sérii webinárov, ktorých sa začiatkom roka zúčastnilo celkovo až 10 000 pedagógov, bude tentoraz WocaBee so svojimi hosťami hľadať odpovede na náročné témy. Ako vyučovať cudzí jazyk žiakov v náročnom období dospievania? Ako si poradiť s výučbou jazyka u žiakov s poruchami učenia alebo pozornosti? Práve tieto otázky učiteľov cudzích jazykov podľa prieskumu WocaBee zaujímajú najviac. Praktické tipy a inšpirácie v týchto dôležitých oblastiach učiteľom sprostredkujú počas najbližších dvoch májových utorkov skúsení odborníci z praxe.

Aplikácia na učenie cudzích slovíčok WocaBee sa na slovenských školách s úspechom používa už tretí školský rok. Učenie s WocaBee už vyskúšalo približne 300 000 žiakov v 7-mich krajinách, a tí aplikácii pridelili hodnotenie 5 z 5-tich hviezdičiek. Okrem samotnej aplikácie spoločnosť organizuje pre školy aj ďalšie aktivity v oblasti výučby cudzích jazykov. Nový projekt vzdelávacích webinárov pre učiteľov cudzích jazykov odštartoval vo februári tohto roku, a doteraz sa ho zúčastnilo až 10 000 pedagógov zo Slovenska aj Českej republiky. 

Sme veľmi radi, že naše webináre boli pre učiteľov prínosom. Ich kvalitu ohodnotili v dotazníkoch priemernou známkou 1.25, čo si skutočne veľmi ceníme. Učiteľov sme sa zároveň pýtali na témy, ktoré by ich v rámci doplňujúceho vzdelávania zaujímali najviac. Je jednoznačné, že práve témy práce s náročnými skupinami žiakov na hodinách cudzích jazykov sú pre nich najpálčivejšie. Veríme, že spolu s našimi hosťami sa nám opäť podarí učiteľov inšpirovať a motivovať,“ hovorí Michal Ošvát, autor aplikácie a CEO spoločnosti WocaBee.

Druhá séria WocaBee webinárov štartuje už budúci týždeň, v utorok 18.5. o 18.00 hod. so zaujímavou témou – Ako vyučovať cudzí jazyk žiakov v problémovom veku, t.j. žiakov posledných ročníkov základných škôl, prípadne stredoškolákov. O týždeň, v utorok 25.5. o 18.00 hod. bude nasledovať ďalšia dôležitá téma – Ako vyučovať cudzí jazyk žiakov s poruchami učenia.  Učitelia sa budú môcť inšpirovať tipmi od nasledovných speakrov: 

Mgr. Ľudmila Adamčíková – vyštudovala učiteľstvo anglického a francúzskeho jazyka na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala stáže vo Francúzsku aj v Španielsku. V súčasnosti už štvrtý rok vyučuje francúzsky jazyk žiakov vo veku 11-16 rokov na strednej škole v anglickom Romforde, v časti Greater London. O svoje skúsenosti sa delí so stovkami ďalších učiteľov na svojej stránke Ludka’s Language Lounge na Facebooku. 

Mgr. Jindřiška Čížková – je absolventkou Karlovej unverzity v Prahe, kde vyštudovala odbor učiteľstvo pre stredné školy, ako aj odbor Iberoamerikanistika na Filozofickej fakulte UK. Študovala aj sociálnu prácu a psychológiu na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach a má viac ako 13 rokov pedagogickej praxe na stredných školách. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka španielskeho jazyka na Karlínskej obchodnej akadémii v Prahe. 

Mgr. Radka Ketnerová – je absolventkou Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, a v rámci svojho vzdelávania absolvovala aj kurz výučby pre deti so špeciálnymi výučbovými potrebami. Špecializuje sa na výučbu detí s poruchami učenia a pozornosti, na túto tému prednáša a zároveň vedie skupinu pre učiteľov a lektorov „Jazyková výuka dětí se SPU“ na Facebooku.

Ing. Michal Ošvát – programátor a autor aplikácie WocaBee na učenie cudzích slovíčok pre školy. Učitelia aplikáciu oceňujú aj ako skvelú pomôcku pri práci s náročnejšími skupinami žiakov. Svoje skúsenosti v tejto oblasti sprostredkujú aj samotní učitelia.

Na bezplatný webinár sa môžu zaregistrovať všetci učitelia cudzích jazykov v Slovenskej a Českej republike zo všetkých typoch škôl na tomto linku:

https://wocabee.app/app/webinar/2Q-2021/?lang=SK

Po absolvovaní webináru učitelia získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania. 

Komentovanie príspevku je deaktivované.